7

பட்டத்து அரசன்

Chinnadurai along with his grandfather, a Kabbadi player, try to bring justice for his brother's death. Can they trace out the real culprits or end up confronting them inside the Kabbadi court?
Részvény:
 
 
 
 

Cím Eredeti: பட்டத்து அரசன்

Futásidő: 137 Percek

Minőség: HD

Kiadás: 2022

imdb rating 7

Megjegyzés

Soha nem osztjuk meg e-mailjeit másokkal.